zondag 17 april 2011

Prijs

Het is vol op lente en dat is goed te merken als je buiten komt . Steeds meer zomergasten komen het land binnen rollen en de meeste wintergasten zijn al lang en breed vertrokken of maken zich beetje bij beetje op voor de trek naar het noorden . Afgelopen weekend belande ik weer eens in het Lauwersmeer gebied . Het kan zo midden april een goede plek zijn om leuke soorten te vinden . In het gebied waren genoeg vogels aanwezig maar de echte vette krenten in de pap werden door ons niet gezien . Ondanks dat kwamen we thuis met een paar kleinere krentjes zoals een Roodhalsgans , 3 Ruigpootbuizerden , een Witbuikrotgans , 1 Zwarte wouw , 3 Smellekens en een paar Snorren . En als je dan toch in de Lauwers bent dan breng je natuurlijk ook even een bezoekje aan het paartje Zeearend welke een geweldig groot nest gebouwd hebben in het gebied , erg indrukwekkend allemaal . Normaal verveel ik u niet met familie aangelegenheden maar deze keer maak ik een uitzondering . Dochter lief deed mee aan de regionale voorronden van de Grunneger schriefwedstried en wist de eerste prijs mee naar huis te slepen , grote klasse dus . Nu dus op naar de stad voor de grote finale .

Snor Lauwersmeer . boven Krooneend Blauwe stad (mei 2010)

Buizerd Anjum

1 opmerking: