zaterdag 26 maart 2011

Steppekievit

En zo kan het dus gebeuren dat het een week stil is op het blog , iets wat aangeeft dat er eigenlijk niet echt veel te doen is op vogel gebied in het Oldambt . Natuurlijk is er wel wat te melden , zo is het paartje Krooneenden , net als de Geoorde futen en de Zwartkopmeeuwen weer terug gekeerd achter ons huis en staat mijn jaarlijst voor Groningen inmiddels alweer op de 150 soorten . Is dat nieuws ? ik denk het niet , dat is gewoon geluk hebben dat je op een vogelrijke plek woont . Wat dan wel weer nieuws is , of eigenlijk nieuw is , is de Steppekievit die Donderdag werd ontdekt in de Ezumakeeg in het Lauwersmeer gebied . 25 jaar lang heb ik verzuimd om achter deze soort aan te rijden , altijd was er wel een reden om niet te gaan . Geen zin , geen tijd , te ver rijden en noem het maar op . Ik had altijd zoiets van , ach die Steppekievit op mijn Nederland lijst die komt nog wel , ooit ! . Maar met een steeds kleiner wordende wereld populatie was dat achteraf gezien niet echt slim en had ik misschien veel eerder moeten gaan . De Steppekievit van de Keeg was dus een klein geschenk uit de hemel en veel twijfel om te gaan was er deze keer dan ook niet . Bij aankomst zat de vogel midden in de Keeg en was ondanks de luchttrilling redelijk te zien . Zo zie je maar weer , alles met de tijd mensen . En als je dan toch een paar uurtjes in de Lauwers bent dan pik je natuurlijk ook nog even een paar andere leuke soorten mee zoals een Roodhalsgans , 2 Zeearenden , een vrouwtje Rouw kwikstaart en enkele Ruigpootbuizerden . Ik heb mindere dagen gehad dit jaar .

Ruigpootbuizerden Reiderwolder polderzondag 13 maart 2011

Love boot

Pontische meeuw
Grote Aalscholver (Bewijsplaatje van een van de 2 vogels) Goudplevieren (onder)

Vroeger liep bijna heel noord Groningen leeg om in de Eemshaven naar de enorme cruiseschepen van Meyer te kijken . Nu , tig jaren later , lijkt het de gewoonste zaak van de wereld dat er weer een bootje van dik 300 meter in de haven ligt en op een paar Duitse 70 plusser na gaat het gebeuren in zijn geheel aan de rest van Groningen voorbij . Het probleem van een kilometers lange stoet van zondagsrijders lijkt zich in de loop der jaren zelf opgelost te hebben , dat geeft de vogelaar die rust en ruimte zoekt dus weer moed . Hoewel het voorjaar al behoorlijk in de lucht hangt was het in de de rest van oost Groningen ook aardig rustig en het koste aardig wat moeite om nog wat leuke soorten bij elkaar te harken . Na een paar uurtjes zoeken kwamen we niet verder dan een Geelpootmeeuw in de Blauwestad, 1 Roodhalsgans op de kwelders , 1 Pontische meeuw bij Oterdum en twee Grote Aalscholvers in de haven van Delfzijl .

dinsdag 8 maart 2011

Bijna lente

Tapuit
Stormmeeuw

Roerdomp
Op een paar druppen regen na was het een heerlijk weekend en mede door het goede weer was het eindelijk weer mogelijk om een zogenoemde grote ronde te maken door oost Groningen . Na een bezoekje aan Westerwolde (Middelste bonte spechten en Kraanvogels) werd koers gezet naar mijn thuishaven , de Dollard . En om deze tijd van het jaar verwacht je bakken vol met ganzen maar de kwelders waren op een Slechtvalk en wat Fraters nagenoeg leeg . waarschijnlijk zitten de meeste Brandganzen nog elders in Nederland te wachten tot het kweldergras van de Dollard groen genoeg is om vervolgens massaal aan tafel te gaan . Tussen de enkele Brandjes (2000) zat nog een Roodhalsgans en dat is gezien het lage aantal ganzen toch wel opmerkelijk . Na de Dollard werd de dag afgesloten in de Blauwe stad , u weet wel , die bouwput die maar geen bouwput wil worden en waar je neus het enige is wat blauw word , van de kou wel te verstaan . Een vroege Roodhalsfuut en niet minder dan 342 Grote zaagbekken en 50 Nonnetjes wisten dit smakeloze gebied met erg foute straatnamen nog wat kleur te geven . Hoe het ook zij , de lente hangt in de lucht , doe uw oren maar eens goed open als je buiten loopt , dan hoor je het .Zilvermeeuw